Мультфильм "Кәҗә белән Сарык" ("Коза и Баран")
Татарча мультфильм: "Кәҗә белән Сарык" ("Татармультфильм" берләшмәсе) Татарский мультфильм "Коза и Баран"...